Genel

Kliniklerde Mutlaka Olması Gereken Ekipmanlar

Kliniklerde Mutlaka Olması Gereken Ekipmanlar

Klinikler, hastaların ayakta ya da yatarak tedavi edildiği tıp merkezleri olarak kullanılıyor. Hastanelerden daha küçük yapıda olan kliniklerde de hastaneler gibi bazı tıbbi cihaz ve makinelerin mutlaka bulunması gerekiyor. Çünkü kliniklerde mutlaka olması gereken ekipmanlar; başvuran hastalar için teşhis ve tedavi yöntemlerinde kullanılıyor. Buna bağlı olarak kliniklerde tıbbi malzemeleri saklama koşulları büyük önem taşıyor. 

Kliniklerde mutlaka olması gereken ekipmanlar arasında muayene araç-gereç ve cihazları bulunuyor. Bununla beraber tıbbi soğutucular da hastalar için birçok önemli ilaç ve malzemeyi saklamak için öncelikli olarak kullanılıyor. Coolermed; kliniklerde mutlaka olması gereken ekipmanlar arasında yer alan güvenilir saklama dolapları sunuyor. Yazımızda sizin için kliniklerde mutlaka olması gereken ekipmanlar hakkında bilgi verirken, medikal soğutucuların bu ekipmanlar arasındaki önemine değiniyoruz.

Kliniklerde Kullanılan Tıbbi Cihaz ve Malzemeler

Gelişen teknoloji tıp alanında da yeniliklere zemin hazırlıyor. Kliniklerde kullanılan tıbbi cihazlar bu teknolojiye uygun geliştirildiğinde hastalıkların teşhis edilmesinde önemli bir zaman kazandırıyor. Bu cihazlar arasında bulunan ultrason, röntgen cihazı, tomografi, diyaliz makinesi gibi makineler sayesinde tedavi yöntemlerine daha hızlı karar verilebiliyor.

Kliniklerde tıbbi cihazların yanı sıra ilaç, aşı, serum ve kan numuneleri gibi birçok tıbbi malzeme de bulunuyor. Özellikle bu malzemeler; klinikte mutlaka olması gereken ekipmanlar arasında belirli bir süreye kadar kullanılabilen malzemeler olarak yer alıyor. Bu malzemelerin son kullanma tarihine kadar doğru saklanması insan sağlığı için oldukça önem taşıyor.

Klinik ve hastanelerde sarf malzemeleri veya bazı tek kullanımlık ürünlerin stokta yeterli şekilde bulunması gerekiyor. Çünkü bulaşma riski yüksek hastalıkların ve enfeksiyonların yayılmasını önlemek için bir malzeme birden fazla hasta için kullanılamıyor. Her kullanımda yeni bir paket açılması gerekiyor. Kliniklerde mutlaka olması gereken ekipmanlar arasında yer alan bu sarf malzemeleri için de saklama koşullarına özen göstermek önem taşıyor.

Klinik Açmak İçin Hangi Ekipmanlar Gerekiyor?

Artan nüfus, sağlık problemleri ya da küresel salgın gibi nedenlerle sağlık kurumlarına ihtiyaç daha çok artıyor. Toplum için sunulan hizmetler arasında sağlık sektörünün gelişmesine destek olmak ilk sıralarda yer alıyor. Bu yüzden klinik açmak için gerekli ekipmanlar nedir, sorusu merak ediliyor. Bu durumda öncelikle yapılması gereken resmi işlemler için istenen evraklarla başvuru sürecini başlatmak oluyor. Burada kimlerin klinik açabileceğine dair prosedüre dikkat etmek gerekiyor. İşte klinik açabilecek meslek grupları:

  • Hekimler; ancak Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerinde görevini yapıyor olması gerekiyor.
  • Üniversite öğretim üyeleri
  • Özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler de klinik açmak için başvuruda bulunabiliyor.

Özel kliniklerin açılma sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın izni ve ruhsatı gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın planlamasına uyma zorunluluğu bulunuyor. Klinikler ve diğer sağlık kuruluşları için en önemli amaç topluma ihtiyaç duyduğu kaliteli sağlık hizmeti verebilmek. Bu yüzden klinikler modern tıp koşullarının tüm imkanlarını kullanıyor. 

Sağlık hizmetlerinde bir malzeme yönetimi süreci bulunuyor. Bu süreç tıbbi cihazların, ilaç ve sarf malzemesi ihtiyaçlarının belirlenmesini içeriyor. Bu malzemelerin hızlı bir şekilde tedarik edilmesi gerekiyor. Dağıtımı ve kullanımı ile beraber mevcut malzemelerin doğru koşullarda saklanması da büyük sorumluluk gerektiriyor. Bu yüzden verimli bir sağlık merkezi için kliniklerde mutlaka olması gereken ekipmanlar nasıl temin edilir, özen ve dikkat istiyor. Bu ekipmanlar arasında tıbbi malzemelerin saklanması ve depolanması öncelik verilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Kliniklerde mutlaka olması gereken ekipmanlar ne kadar yeterli, güvenilir ve dayanıklı olursa verilen sağlık hizmetinin kalitesi de o kadar güçlü oluyor.

Kliniklerde Tıbbi Malzemeler Nasıl Saklanmalı?

Kliniklerde bulunan tüm tıbbi malzemeler insan sağlığı için önem teşkil ediyor. Bu yüzden malzemelerin zamanında temin edilmesi, korunması ve depolanması büyük önem taşıyor. İlaçların ve malzemelerin depolanması konusunda en önemli kriter de uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi konusu oluyor. İlaçların, aşıların, serumların ve bunun gibi önemli birçok tıbbi malzemenin ısı ve ışıktan korunması gerekiyor. Kliniklerde tıbbi soğutucu gerekli mi, sorusuna yönelik özellikle belirtmek gerekiyor. Medikal soğutucunun bulunması gereken yerler arasında klinikler öncelikli olarak yer tutuyor.

Medikal soğutucular hastane veya klinik gibi ortamlarında 2 ile 8 derece ısı gerektiren malzemeler için depolama ve saklama koşullarını sağlayan cihazlar olarak kullanılıyor. Bu cihazlar kliniklerde ve laboratuvarlarda kit ve aşıların saklanması, ilaçların doğru koşullarda depolanması için uygun şekilde üretiliyor. 

Kliniklerde tıbbi malzemeleri saklama koşulları açısından bazı ilaçların özellikle serin yerlerde tutulması gerekiyor. Bu ilaçlar için saklama koşullarının sık sık kontrol edilmesi önemli. Aşılar için ise farklı sıcaklıklarda saklama koşulları söz konusu olabiliyor. Burada da sadece aşıları saklamaya uygun aşı dolapları kullanılması zorunluluğu bulunuyor. 

Kliniklerde özel saklama koşulları gerektiren malzemeler arasında laboratuvar malzemeleri de önemli bir yer tutuyor. Çünkü laboratuvarlarda hastalara ait olan kan ve diğer tahlil örnekleri bulunuyor. Bununla birlikte aşılar ve ilaçlar da laboratuvarda bulunan özel medikal dolaplarda saklanabiliyor. Klinikler, hastaneler ve laboratuvar ortamında tüm malzemelerin Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen koşullara uygun olarak depolanması gerekiyor. Kliniklerde kullanılan medikal soğutucunun faydaları şu şekilde vurgulanıyor.

  • Tıbbi malzemelerin bozulmasını önlüyor. Son kullanma tarihine kadar uygun saklama koşullarını sağlıyor.
  • Kan ve diğer numuneler güvenli bir şekilde saklanabiliyor. 
  • Nakil gerektiren tıbbi malzemelerin nakil sırasında bozulmasını önlüyor.

Kliniklerde Medikal Soğutucunun Önemi

Medikal soğutma cihazlarının klinikler için önemi büyük. Çünkü tıbbi malzemeleri saklama koşulları, insan sağlığını doğrudan etkiliyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş koşullara uygun üretilmiş dolapların tercih edilmesi gerekiyor. 

Kliniklerde mutlaka olması gereken ekipmanlar arasında yer medikal soğutucunun düzenli bakımının yapılması da dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor. Çünkü zamanında bakımı yapılmayan medikal soğutucuların verimi düşebiliyor. Bu da saklanan malzemelerin zamanında önce bozulmasına neden olarak kullanılmasını engelleyebiliyor.

Coolermed, kliniklerde mutlaka olması gereken ekipmanlar arasında 5 önemli tıbbi soğutucu ile ön plana çıkıyor:

Aşı Dolapları

Aşı dolabı aşıların son kullanma tarihine bozulmadan muhafaza edilmesini sağlıyor. Coolermed aşı dolapları, özelliklerine göre farklı kapasitelerde bulunuyor. Bu dolapların, kapı kilit sistemi ile güvenle saklanabiliyor. Ayrıca ayarlanabilir raf özelliği, konfor sağlıyor.

Kan Saklama Dolapları

Kan saklama dolapları; kliniklerde, hastanelerde ve laboratuvarlarda kanın istenen sıcaklarda saklanabilmesini sağlıyor. Coolermed kan dolapları farklı hacimlerde ürünler sunabiliyor. Bu dolapların en önemli özelliği çekmeceleri ve çekmecelerde bulunan şeffaf pleksiler. Çünkü bu şekilde kan torbaları dik şekilde muhafaza edilebiliyor.

Medikal Dondurucular

Kliniklerde mutlaka olması gereken ekipmanlar arasında yer alan medikal dondurucular, en hassas ürünlerin bile saklanmasını kolaylaştırıyor. Coolermed medikal dondurucu dolaplar her ürünün saklama derecesi farklı olduğu için saklama kolaylığı sağlıyor. Her alanda kullanım kolaylığı bulunuyor.

Tıbbi Atık Dolapları

Atık toplama araçları gelene kadar tıbbi atıkların saklama koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Kliniklerde ve diğer sağlık kuruluşlarında tıbbi atıklar mikroorganizmaların üremesini kolaylaştırıyor. +4 derecede saklanması gereken tıbbi atıklar için tıbbi atık dolapları güvenli saklama koşullarını sağlıyor. Coolermed tıbbi atık dolaplarında paslanmaz iç gövde bulunuyor. Bu dolaplar blok kapı özelliğine sahip olmakla beraber farklı hacimlerde seçenekleri bulunabiliyor.

İlaç Dolapları

Kliniklerde mutlaka olması gereken ekipmanlar arasında ilaç saklama dolapları büyük önem taşıyor. Çünkü klinikte bulunması gereken ilaçlar hastaların tedavisinde kullanılıyor. Son kullanma tarihine kadar ilaçların sağlıklı bir şekilde depolanması da ilaç dolapları ile mümkün olabiliyor. Coolermed ilaç dolapları dokunmatik ekran özelliği bulunduruyor. Soğutucu ve dondurucu bölümleri ayrı olan bu dolaplar farklı özellikteki ilaçların doğru koşullarda saklanmasını kolaylaştırıyor.

Kliniklerde hayati önem taşıyan tıbbi malzemelerin saklanması ve depolanması için Coolermed birçok seçeneğe sahip. Medikal sektörün ihtiyaçlarını ön planda tutarak sizin için yüksek kalite standartlarında ürünler sunuyor. 

Önceki yazımızı https://coolermed.com/tr/kan-merkezlerinde-olmasi-gereken-ekipmanlar/ linkinden okuyabilirsiniz.