Uncategorized English

Laboratuvar Malzemeleri ve Saklama Koşulları

Laboratuvar Malzemeleri ve Saklama Koşulları

Laboratuvarlar bilimsel araştırmaların yapıldığı yerler olarak biliniyor. Bununla birlikte hastane gibi sağlık kuruluşlarında doktorun talep etmiş olduğu örneklerin incelenmesini sağlayan yer olarak da tanımlanabiliyor. Laboratuvar ne iş yapıyor, sorusuna yönelik laboratuvarlarda gerekli araç gereçlerle analiz yapıldığını, bu analiz sonucu elde edilen bulguları ortaya koymaya yaradığını söylemek mümkün. Özellikle tıbbi alanda laboratuvarların işlevi çok büyük önem taşıyor.

Laboratuvarda incelenecek her numune için farklı cihaz ve malzemeler kullanılıyor. Laboratuvarda kullanılan temel malzemeler ile sağlıklı ve doğru sonuçlara ulaşılması öncelik taşıyor. Sonuçlara sağlıklı ulaşmanın ise eldeki örneklerin doğru depolanması ile yakından ilişkili olduğu vurgulanıyor. Laboratuvar malzemeleri ve saklama koşulları nasıl olmalı, bu konu hem doğru analiz hem de güvenli çalışma ortamı için önem taşıyor. Bu yazımız ile birçok bilimsel araştırma ve sağlık sektörü alanında yer alan laboratuvar malzemeleri ve saklama koşulları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Laboratuvar Malzemeleri Nedir?

Laboratuvar malzemeleri ve saklama koşullarını belirleyebilmek için bu malzemeleri iyi tanımak önem taşıyor. Laboratuvar malzemeleri nelerdir, sorusuna karşılık kimyasal laboratuvarlar ile tıbbi laboratuvarların içinde kullanılan malzemelerin farklı olduğu görünüyor.

Ayrıca laboratuvarların çok farklı ve zararlı kimyasal atıklar bulundurabileceği ortaya çıkıyor. Bu yüzden laboratuvar malzemeleri ve saklama koşulları, laboratuvar güvenliğine ve kurallarına uygun şekilde belirleniyor. Laboratuvarlarda yapılan incelemeye göre farklı malzeme ve saklama koşullarına ihtiyaç duyuluyor.

Hastalardan alınan numunelerin saklanması açısından büyük önem taşıyan tıbbi laboratuvarlarda kullanılan cihazları şu şekilde sıralamak mümkün:

 • Hassas terazi
 • Etüv
 • Santrifüj cihazı
 • Hematoloji analizörü
 • Isıtıcılı su banyosu
 • PH metre
 • Çeker ocak
 • Motorize rotary mikrotom
 • İnkübatör

Sağlığı ilgilendiren önemli bir konu olarak, numunelerin laboratuvarda doğru saklanması gerektiği özellikle belirtiliyor. Tıbbi laboratuvar testlerine ilişkin laboratuvarda numunelerin saklanma koşulları ve süreleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor ve buna özen gösterilmesi bekleniyor.

Numunelerin saklandığı malzemeler, temel laboratuvar malzemeleri arasında yer alıyor. Bu yüzden numuneye uygun kapların kullanılması ve işlem yapılana kadar uygun sıcaklıkta bekletilmesi gerekebiliyor. Kan gibi numunelerin analiz sonrası 24 saat bekletilmesi isteniyor.

Bu şartlar altında laboratuvar malzemeleri ve saklama koşulları açısından uygun depolama alanlarına ihtiyaç duyuluyor. Laboratuvar malzemelerini depolama araçları olarak tıbbi soğutucular elverişli saklama koşullarını oluşturuyor.

Laboratuvar Güvenliği ve Laboratuvar Malzemeleri Saklama Koşulları

“Laboratuvar güvenliği nedir?” sorusu, çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması amacını taşıyor. Çalışma esnasında daha önce belirlenmiş laboratuvar kuralları; yöntemlerin, altyapının, malzemelerin ve cihazların kullanılması olarak tanımlanıyor.

Laboratuvarda malzemeler kullanılmadan önce laboratuvar malzemelerinin nasıl kullanılacağı hakkında kaynakların incelenmesi, kurallara uyabilmek için çok önem taşıyor. Laboratuvarda uyulması gereken kurallar çerçevesinde malzemelerin kullanılmasına yönelik bilgilere dikkat edilmesi laboratuvar güvenliğini sağlıyor. Böylelikle laboratuvar malzemeleri ve saklama koşulları bu bilgiler doğrultusunda sağlıklı bir şekilde oluşturuluyor.

Laboratuvar malzemeleri ve saklanma koşullarına dikkat edilmemesi, bazı durumlarda araştırmayı olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzluklar dahilinde, laboratuvarlarda yapılan işlemlerin başarısız sonuçlanabilmesi ya da aynı işlemlerin tekrar edilmesi gibi ihtimaller bulunuyor. Bunun dışında ciddi laboratuvar kazalarına da neden olabiliyor. Laboratuvar malzemeleri uygun şekilde saklanmazsa laboratuvar güvenliği riske atılmış oluyor.

Laboratuvar güvenliği nasıl sağlanır, bu konuda gelişen kalite ve standartlar sayesinde laboratuvar koşullarında da iyileştirme görünüyor. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında, laboratuvar ortamında bulunan tüm numuneler ve kimyasallar için doğru saklama koşulları bunlara uygun depolama sistemleri ve tıbbi soğutucularla sağlanıyor.

Laboratuvardaki Kimyasalların Saklama Koşulları

Laboratuvar malzemelerinde kimyasal maddeler olabilir mi, sorusuna yönelik aslında laboratuvar ortamında kimyasal madde olmamasının pek mümkün olmadığını söylemek mümkün.

Kimyasal maddelerin yoğun olduğu çalışma alanlarından biri patoloji laboratuvarları. Bu yüzden laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerle ilgili, tıbbi patoloji laboratuvarlarında dikkat edilmesi gereken hususlar vurgulanıyor.

Patoloji laboratuvarlarında kullanılan malzemelerin nasıl kullanıldığı öncelikle kimyasal maddelerle çalışırken güvenliği etkiliyor. Bu maddeler birçok riski barındırıyor. Birbirine karışmaması gereken kimyasallar, belirli sıcaklıkta saklanması gereken numuneler ve ayrıştırılması gereken atıklar için laboratuvar malzemeleri ve saklama koşulları önem kazanıyor.

Kimyasalların doğru şekilde saklanamaması durumu, hem insanların sağlık açısından zarar görmesine yol açıyor hem de iş sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıyan bir çalışma ortamı yaratılmış oluyor. Laboratuvar malzemeleri ve saklama koşulları bakımından, kimyasal maddelerin laboratuvarda nasıl kullanılması gerektiğine dikkat etmek güvenlik tedbirlerinden biri olarak öneriliyor.

Laboratuvarda Atıkların Ayrılması ve Depolanması

Laboratuvardaki kimyasallara karşı dikkat edilmesi gereken en önemli konu kimyasal maddelere uygun taşıma, saklama ve depolama koşullarının sağlanması oluyor. Tıbbi atık ve kimyasal atıkların doğru şekilde ayrıştırılması önem taşıyor. Bu yüzden laboratuvarlarda tıbbi atık dolaplarına ihtiyaç duyuluyor. Diğer atıklar için ayrı depolama alternatifleri bulundurmak laboratuvar kuralları arasında yer alıyor.

Laboratuvar güvenlik prosedürü altında toplanan ilkelere göre tıbbi atık torbalarının her zaman ağzı kapalı olarak saklanması gerekiyor. Bulunduğu ortamdan başka bir yere taşınırken, atık depolama alanına götürülürken kapalı bir şekilde saklanması oldukça önemli.

Atıklar bekletilirken nasıl saklandığına dikkat edilmezse, zararlı mikroorganizmalar çoğalıyor. Sonuç olarak ciddi sağlık sorunlarına ve hastalıkların yayılmasına sebep oluyor. Bunun önüne geçebilmek için laboratuvar malzemeleri ve saklama koşullarına özen gösterilmesi gerekliliği dikkat çekiyor. Atıkların saklandığı süre boyunca tıbbi atık dolapları kullanmak sağlıklı bir çözüm sunuyor.

Medikal Soğutma Cihazlarının Laboratuvarda Kullanılmasının Önemi

Laboratuvar ortamı, kullanıldığı süre boyunca önemli riskler barındırıyor. Kullanılan malzemeler, işlem yapılan madde ve numuneler, hassas şekilde çalışmayı gerektiriyor. Laboratuvarda yer alan ilaçlar, aşılar, numuneler ve benzeri tüm malzemelerin saklanması gereken bir sıcaklık bulunuyor.

Laboratuvar malzemeleri ve saklama koşullarının sağlıklı ve doğru yapılması, bu malzemelerin son kullanma tarihine kadar saklanabilmesine olanak sağlıyor. Doğru uygulamalar, laboratuvardaki risklerin de azaltılmasında etkili oluyor.

Sağlıklı laboratuvar koşulları için doğru depolama malzemeleri kullanılması öneriliyor. Laboratuvar malzemelerinin nasıl saklanması gerektiği konusunda tıbbi soğutucuları ve Coolermed ürünlerini değerlendirmek mümkün.

 • Coolermed kan saklama dolabı; hastane, kan merkezleri ya da laboratuvarlarda saklanması gereken kanların istenen sıcaklıkta korunmasını, laboratuvarda kan numunelerinin saklanma koşullarına uygun şekilde muhafaza edilmesini sağlıyor.
 • Coolermed aşı dolapları ile laboratuvarda aşıların doğru muhafaza edilmesi mümkün oluyor. Soğutucu dolap kullanımı, aşıların kullanılacağı tarihe kadar bozulmasını engelliyor.
 • Eco aşı dolapları ilaç ve aşı benzeri hassas ürünleri güvenli bir şekilde saklıyor. Defrost özelliği bulunduğu için hastane ve laboratuvar ortamında elverişli bir şekilde kullanılıyor. Ayrıca ayarlanabilir raf özelliğiyle laboratuvar malzemeleri ve saklama koşulları bakımından pek çok alanda kullanmaya uygun, elverişli bir ürün olarak fayda sağlıyor.
 • Tıbbi atık dolabı, özellikle tıbbi atıkların toplanmasına kadar geçen sürede saklanması için önem taşıyor. Tıbbi atıkların uygun şekilde saklanmaması mikroorganizmaların üremesine ve sağlığa zarar vermesine neden oluyor.

Laboratuvar malzemeleri ve saklama koşulları açısından uygun Coolermed ürünlerinden yararlanabilirsiniz. Coolermed, laboratuvar gibi yoğun ve riskli çalışma ortamına sahip yerlerde uzun ömürlü ve güvenli kullanım sunuyor. Medikal ihtiyaçlara cevap veren Coolermed soğutucular, yüksek kalite standartlarında tasarlanıyor. Dolayısı ile laboratuvar malzemeleri ve saklama koşullarının yanı sıra farklı ihtiyaçlara yönelik olarak da tercih edilebiliyor.

Önceki yazımızı https://coolermed.com/tr/asi-dolabi-ve-eco-asi-dolabi-karsilastirmasi/ linkinden okuyabilirsiniz.